چه کسی عاقبت به خیر است ؟
44 بازدید
محل نشر: روز نامه حرف 16/11/89
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باسمه تعالی عاقبت به خیر کیست ؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان ءامنوابربکم فئامناربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار(1) پروردگارا ما صدای منادی را شنید یم که به ایمان به خدا دعوت می کرد که : به پروردگار خود، ایمان بیاورید!وایمان آوردیم .پروردگارا! پس گناهان مارا ببخش وبدی های مارا بپوشان ومارا با نیکان بمیران.! از نشانه های انسان مومن یکی ایمان به خدای متعال است .این وقتی ایجاد می شود که معرفت به به خدا حاصل شود ونهایت با ایجاد محبت زمینه ایمان وعمل به دستورات الهی وهمراهی با ابرار به نتیجه می نشیند. که خدای متعال در آیه فوق بدان اشاره می کند .وبدانیم عاقبت خوب از آن انسان های متقی می باشد والعاقبه للمتقین (2)وبهترین عاقبت ها ازآن پیروان اندیشه الهی که تقوی پیشه کردند خیر عقبا (3) براساس منطق قرآن کریم انسان می بایست در عالم هستی سیر کند وببیند وبیندیشد عاقبت انسان های گذشته( از حاکمان گرفته تا مردم عادی) چه شده وچه سرنوشتی داشتند. ؟!! چه کسانی عاقبت خیر وچه کسانی شقی وبدبخت شدند .امروز متاسفانه غفلت فراوان شده ،به خود ودرعمل خود اندیشه نمی کنیم که چه می کنیم وعاقبتش چیست ؟ آقا امام صادق علیه السلام ازرسول مکرم اسلام نقل می فرماید:" بهترین کارها وقتی است که نتیجه خیر داشته باشد ." خیرالامور خیر عاقبه (4) وهمینطور مولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید : " سعادت حقیقی آن است پایان کار به سعادت ختم شود وحقیقت شقاوت هم این است که پایان زندگی به شقاوت ختم شود ." (5) با قدری تامل خواهیم دریافت که چگونه ایم !!وچگونه هستند ؟!!اهل سعادت یا اهل شقاوت ؟!! - پس همواره از خدای ستار العیوب "عاقبت به خیری " طلب کنیم تا لحظه ای مارا به حال خود وامگذارد حتی به طرفه عینی تا شیطان در وجود ما سهمی نداشته باشد . ان شاء الله