دروغ سلاح منافق
37 بازدید
محل نشر: روزنامه حرف
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی